กรณีธรรมกาย อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนรับข้อมูลจากสื่ออย่างไม่ครบถ้วน โดยปราศจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผล เฉพาะอย่างยิ่ง คือ ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจด้วยตนเอง...ผู้เขียนเพียงต้องการเชิญชวนมาศึกษาพิสูจน์โดยปราศจากอคติ, ส่วนจะถูกหรือผิดอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่าน, ความเห็นของผู้เขียนในทุกบทความเป็นความเข้าใจโดยสุจริต ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด แต่ก็หวังเพียงแค่จะจุดประกายให้ผู้อ่านได้หาข้อพิสูจน์ด้วยตนเองต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กรณีธรรมกาย : ธัมมะกาโย อะหัง อิติปิ เราตถาคต คือ ธรรมกาย


http://infinitygoodness.blogspot.jp/    เรื่องของ "ธรรมกาย" 


ทั้ง10ข้อเนี่ย ตอบได้ด้วยโพสท์หลักของผมเรื่องธรรมกายชัดเจนแล้วนะครับ 
ลองเลื่อนๆไปอ่านดูนะครับ 

ฆราวาสที่ประกาศตัวเองว่าเป็นพุทธ นับถือพระพุทธองค์ 100คน 
จะมีซักกี่คนที่รู้ว่า ในปีๆนึงจริงๆแล้ว ผู้คนที่ก่นด่าธรรมกายอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้ามีมนุสยสติที่มั่นคง 
หรือมีพื้นฐานของความเป็นพุทธที่แท้จริง อย่างแรกๆที่ควรคิดได้เอง 
หรือ ปุจฉา ตามหลักชาวพุทธได้เอง โดยที่ไม่ต้องมีใครสอนคือ ..

- ทำไมผู้คนเรือนล้าน ถึงโง่ให้ธรรมกายหลอกได้ถึงขนาดนั้น ??

- ทำไมธรรมกายโตเร็ว โตเกินหน้าเกินตาฝ่ายธรรมยุติได้อย่างเทียบไม่ติด

- ถ้าที่ธรรมกายบิดเบือน แล้วทำไมผู้คนเป็นล้านๆถึงเชื่อสิ่งที่บิดเบือนนั้น


สำหรับผมนั้น พูดตามตรงแบบไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ต่างหรือเข้าข้างธรรมกายนะครับ 
เพราะต่อให้ธรรมกายล่มสลาย ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร 
หรือต่อให้ธรรมกายกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธทั่วโลก ผมก็ไม่ได้อะไรจากธรรมกาย ว่า..

- การเรียน การสอน การประกาศศาสนา ถ่ายทอดสืบทอดศาสนาของธรรมกาย 
เป็น‪#‎วิธีประยุกต์‬ ตามสภาพสังคมในยุค พุทธศัตวรรทที่ 26

- สิ่งที่ผู้คนที่ไม่ชอบธรรมกาย ด่าว่าธรรมกาย ชอบเอามาอ้าง 
เอามาเปรียบ เอามาเป็นตัวตั้งในการด่าทอธรรมกายสารพัดเรื่องที่เกี่ยวกับ 
วิธี กฏ จารีต วัตร ในทางศาสนาพุทธ คือ ‪#‎สภาพของพุทธศาสนาในยุค‬ พุทธศัตวรรทที่ 1

- พระพุทธองค์ประกาศศาสนา ด้วยการ Speech ในยุคนั้น 
ส่วนธรรมกาย สืบทอดการประกาศศาสนานั้น ด้วยการใช้ Media 
พระพุทธองค์ในยุคนั้นสั่งสอนผู้คนโปรดสัตว์และสาวกด้วย พระสูตร (Formula)เป็นหลัก 
ส่วนธรรมกายในยุคนี้ สั่งสอนผู้คนโปรดสัตว์และผู้ศรัทธาด้วย การแปลพระสูตร (Formula Translate) เป็นหลัก ..

ผมมองธรรมกาย แบบที่พุทธองค์สอนชาวพุทธ นั่นคือ ‪#‎มัชฌิมาปฏิปทา‬ ครับ 
หวังว่าชาวพุทธผู้เจริญทั้งหลาย ที่ประกาศตนว่าเป็นพุทธ มุ่งปกป้องพระศาสนา 
คงจะเข้าใจโดยที่ไม่ต้องไปเปิดGoogleแปลนะครับว่า #มัชฌิมาปฏิปทา คืออะไร ?? 

ฟังเพลงกันเถอะ ♫♪♫
https://youtu.be/GXxjNJI5F1E

Cr. Alongkorn Cheurkit  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog Archive